Navigace

Adresa školy

Základní umělecká škola
T. G. Masaryka Chomutov

náměstí T. G. Masaryka 1626
430 01 Chomutov 

Tel.: 474 686 446
IČ: 61345636


Odkazy

izuš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 • Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • Noví žáci jsou přijímáni na základě vykonání přijímací talentové zkoušky.

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

 • 20. a 21.5.2024 od 15:00 do 18:00 hodin

 

 ONLINE PŘIHLÁŠKA VYPLŇTE ZDE

 

Zkoušky probíhají v budově ZUŠ v těchto prostorách:

 • hudební obor - učebna č. 13 (první patro vlevo)
 • výtvarný obor - učebna č. 44 (suterén)
 • taneční obor - učebna č. 42 (suterén)
 • literárně dramatický obor - učebna č. 25 (přízemí vlevo)

Doplňková činnost školy:

- lektorský program je určen pro děti mladší 5-ti let

 • Kreativní školička - učebna č. 25 (přízemí vlevo)
 • Minibalet - učebna č. 42 (suterén)

 

Studium je strukturováno takto:

Přípravné studium I. stupně

 • je určeno pro žáky od 5 let věku
 • má nejvýše dva ročníky
 • uskutečňuje se v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdnějednou hodinou v individuální výuce daného studijního zaměření
  a druhou v Přípravné hudební nauce
 • do přípravného studia jsou přijímani uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání

 

Základní studium I. stupně

 • je určeno pro žáky od 7 let
 • má sedm ročníků
 • hudební nauka se vyučuje hromadně v průběhu prvního až pátého ročníku a je povinná pro celý hudební obor
 • do základního studia I. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise

 

Přípravné studium II. stupně

 • je určeno především žákům, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia
 • má jeden ročník
 • do přípravného studia jsou přijímani uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání

 

Základní studium II. stupně

 • je určeno pro žáky od 14 let
 • má čtyři ročníky
 • v hudebním oboru plní žáci 4 roky kolektivní výuky
 • do základního studia II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise

 

Studium pro dospělé

 • se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku
 • má čtyři ročníky
 • v Hudebním oboru výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně
 • v oboru Tanečním, Výtvarném a Literárně-dramatickém se výuka uskutečňuje minimálně v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně
 • vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví učitel na základě individuálního vzdělávacího plánu dle obsahu ŠVP,
  který zohledňuje zájem, dispozice a individuální potřeby daného studenta
 • do studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise

 

 

Další kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků:

 • přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky
 • přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky