Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Chomutov

 

Na jakýpak nástroj chceš? Uvidíš, co dovedeš…

Koncerty a vystoupení, zábava i poučení.

Tak neváhej a pospěš k nám, dveře máme dokořán!

 

 

Aktualizace informací

 

📢 PREZENČNÍ VÝUKA V ZUŠ CHOMUTOV OD 12. 4. 2021 📢

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

s radostí Vám oznamuji, že od pondělí 12. 4. 2021 vracíme k prezenční výuce ve škole všechny žáky hudebního oboru.
Výuka smí stále probíhat pouze v situaci 1 + 1, tedy žádné jiné předměty se vyučovat ještě nebudou.
Všechny rodiče poprosím, aby respektovali nařízení, že do budovy školy nemohou.
Žáci u nás nebudou testováni, jejich povinnost je mít roušku a provádět dezinfekci.
Také prosím, aby všichni vzali na vědomí, že přecházíme opět k běžným rozvrhům.

 

Předem děkuji za pochopení a těším se na setkání s žáky opět ve škole.
Karel Žižka, ředitel ZUŠ Chomutov

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní opatření

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně covid – 19 
a je tak povinna zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

 

Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění u dítěte/žáka/studenta po příchodu
či v průběhu přítomnosti ve škole a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka,
dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti
a současně bude informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Dodatek ke školnímu řádu - aktualizace 1.9.2020 - Školní řád ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozeznělý Euroregion Krušnohoří/
Klingende Euroregion Erzgebirge

 

Koncert "Rozeznělý Euroregion Krušnohoří" se konal 9. prosince 2017 od 15.00 do 18.00 hod ve velkém sále chomutovského KINA SVĚT. O velmi pestrý program se postaral Pěvecký sbor MELODIE z Libochovic, Pěvecký sbor Gymnázia Most, Pěvecký sbor ZUŠ Chomutov, Dětský pěvecký sbor BLECHA Postoloprty, Luisa Rein z Hudební školy Flöha, Reuter Yannik a Erik Erler z Hudební školy Freiberg, Orchestr Ponticello Chomutov. Projekt je financován Evropskou Unií ze Společného fondu malých projektů. Číslo projektu 0459-CZ-7.11.2017

 

 

 

Rozeznělý Euroregion Krušnohoří

 

 

Logo

 

 

LogoLogo 2